Kollektivtrafik

Täta och funktionsblandade städer ger möjlighet till korta avstånd och ett högt reseunderlag till kollektivtrafiken. Rätt fordon, dialog med kollektivtrafiksaktörer, prioritering vid stadsplanering, skapandet av förutsättningar och stödstrukturer för resande med kollektiva alternativ bidrar till ett effektivt resursutnyttjande.

Elbussar

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Flera kommuner satsar på elbussar och gör därmed kollektivtrafiken renare, tystare och bekvämare. Ett exempel är Västtrafik som fortsätter sin satsning på elbussar i kollektivtrafiken och elektrifierar hela stadstrafiken i Lidköping.

Snabbusslinje

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Karlstadsstråket är första delen av en snabbusslinje genom Karlstad, en satsning för ett enklare och mer hållbart sätt att ta sig fram i trafiken i Karlstad. Snabbusslinjen kommer att ge alla som bor, arbetar eller går i skolan längs linjen ännu större möjligheter att välja att åka kollektivt med elbussar. MalmöExpressen har sedan något år kört i Malmö på stadsbusslinje fem. MalmöExpressen är dubbelledbussar med el-/gashybridteknik och går på egna busskörfält på hela linjen genom centrala Malmö. Hållplatserna är specielbyggda i vägbanan och påstigning kan ske i alla dörrar på bussen. Bussarna är signalprioriterade i alla trafikljus. Under kommande år kommer detta system byggas ut och fler linjer kommer få MalmöExpressbussar.

Attraktivt resande

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Karlstad en av de städer utanför storstadsregionerna där man åker allra mest kollektivt. Med en målmedveten, långsiktig och allsidig satsning på busstrafiken har Karlstadsbuss fått både kundnöjdheten och kollektivresandet i Karlstad att öka kraftig vilket visar sig genom att resandet med stadsbussarna i Karlstad har ökat tolv år i rad. Viktiga satsningar bakom den positiva utvecklingen är bland annat tätare och snabbare turer, enklare linjenät, förenklad betalning, 100 procent gas- och elbussar och nya bytespunkter. Även offensiv marknadsföring och attityd- och beteendepåverkande åtgärder har bidragit.

Spårväg

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Spårväg Lund C-ESS är en satsning på hållbar stadsutveckling och framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk mellan centralstationen och den växande stadsdelen, Brunnshög. Trafikstart beräknas till 2020. Uppsalas satsning på Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum är en del av Uppsalapaketet som bland annat innebär en satsning på fyra järnvägsspår mot Stockholm och en hållbar utbyggnad av Uppsala.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.