Långväga resande

Det långväga resandet ligger ofta utanför kommunernas rådighet, men behöver minska om globala klimatmål ska nås.

Hur mycket flygs det?

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Stockholm Stad har gjort en analys som visar att stockholmarnas flygresor resulterar i utsläpp på cirka 1030 tusen ton växthusgaser per år. Detta motsvarar cirka 1100 kg växthusgaser per invånare. Det kan jämföras med utsläppen från vägtrafiken inom stadens geografiska gräns som ger utsläpp på cirka 920 kg per invånare. Rapporten finns att läsa här.

Fossilfria arrangemang

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

VM i Åre och Östersund, jobbar tillsammans med arrangörerna för att bli fossilfria. Det handlar bland annat om utökat användande av lokaltrafik, elfordon, förnyelsebara energikällor och att hitta kreativa lösningar för att minska miljö- och klimatpåverkan i samband med arbetet mot VM och under mästerskapen.Genom en överenskommelse för arrangemanget förbinder sig Swedavia till att: ”Alla flyg till och från Åre Östersund flygplats tankas med förnybart drivmedel.”

Beräkning av långväga resande

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Uppsala inkluderar Uppsalabornas affärsresor från Arlanda och långväga semesterresor gjorda med bil, färja, buss eller flyg i sitt klimatmål.

Bioflygbränsle

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Karlstads Airport ägs av kommunen och är en miljöcertifierad flygplats. Hållbar flygtrafik är därför en prioriterad uppgift och ökad användning av bioflygbränsle är ett effektivt sätt att nå dit. Därför är flygplatsen en av initiativtagarna till den ekonomiska föreningen Fly Green Fund – och till Fly Green Fund Värmland som är en regional fond. Fondens medel är öronmärkta för Värmland. 75 procent av pengarna används till att köpa bioflygbränsle till plan som tankas på Karlstad Airport. 25 procent går till att stödja forskning och utveckling med målet att få till produktion av biobränsle i Värmland. Karlstad Airports mål är att nå 15 procent iblandning av bioflygbränsle. Karlstad Airport var också den första flygplatsen i Europa med en stationär tankanläggning för bioflygbränsle.

Gratis tågrådgivning

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Energi- och klimatrådgivarna i Helsingborg erbjuder tågvägledning. Tanken är att guida och inspirera de som är nyfikna på att tågsemestra, men som tycker det verkar lite krångligt. Via telefon kan tågresenärer bland annat få tips om bokningssidor, hjälp med planering av sin resa och information om sina rättigheter som tågpassagerare. Tågvägledningen bidrar förhoppningsvis också till att fler Helsingborgare blir uppmärksammade på energi- och klimatrådgivarnas traditionella rådgivningsfunktioner som rör solenergi, laddstationer och energieffektivisering.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.