Bilar

Det finns en bred samsyn kring att övergången till en fossiloberoende fordonsflotta måste ske inom tre områden parallellt. Fordonen behöver bli alltmer energieffektiva, andelen fordon som drivs med förnybara bränslen måste öka och biltrafiken behöver minska.

Flexibla p-tal

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Med flexibla parkeringstal menas att kommunen sänker kravet på antalet parkeringsplatser om byggherren kan tillhandahålla andra mobilitetslösningar som minskar de boendes behov av att äga en egen bil. Exempel på mobilitetslösningar är medlemskap i en bilpool, elcykelpool och/eller lastcykelpool, närhet till kollektivtrafiken, rabatterade reskort till kollektivtrafiken, bra gång- och cykelvägar. Ett ”bilfritt boende” innebär att kravet på parkeringsplatser reduceras med 90-95 procent. Medlemskapet för en bil- och elcykelpool ska ingå i hyran och det ska finnas mycket bra parkeringsmöjligheter och annan service för cyklar.

Miljöbilsstrategi

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Vid utgången av år 2020 ska samtliga fordon i Malmö stads lätta fordonsflotta vara miljöbilar. Av dessa ska 95 % drivas med biogas, vätgas, el eller laddhybrid-teknik. Minst 15 % av flottan ska drivas av enbart el (ej laddhybrid). Lund siktar på att bli 100% fossilbränslefria till 2020, vilket gäller såväl lätta som tunga fordon.

Elbilspool för alla

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Allmänheten kan ta del av kommunens bilpoolstjänst under kvällar och helger. I Stockholm består bilpoolen av 200 elbilar.

Stöd för laddplats

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Fixa laddplats drivs av Stockholms stad och 26 andra kommuner inom Energi och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen och delfinansieras av statliga Klimatklivet. På projektets hemsida finns guider och checklistor som underlättar arbetet att fixa laddplats, mallar och hjälp för att söka statliga investeringsbidrag samt även ett par korta filmer.

Laddgator

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

2017 invigdes Stockholms första laddgata. Satsningen görs på 15 olika laddgator – utvalda sträckor med flera laddplatser bredvid varandra. Det handlar både om snabb- och normalladdning.

Förenklad betalning vid laddning

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

För att göra elbilsladdningen mer användarvänlig erbjuder kommunen en betalningstjänst via en app.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.