Vind

Med en ökad användning av vindenergi följer ett behov av flexibla lösningar för att lagra energi. Eftersom kapaciteten av vindkraften varierar stort över tid och förbrukning av el även varierar behöver system för lagring av energi utvecklas.

Vindbruksplan

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

En vindbruksplan gör det lättare att få en strukturerad vindkraftsutbyggnad genom att peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt.

Vindpark

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Sollentuna kommun och Västerås bostadsbolag Bostads AB Mimer äger egna vindkraftverk i Bösjövardens vindpark i Mora kommun. Inför invigningen av vindparken anordnade Sollentuna kommun en tävling där invånare fick komma med förslag på vad de tre vindkraftverk som kommunen äger skulle heta. Kraftverken kallas nu för Sol, Vind och Vatten efter Sollentunaprofilen Ted Gärdestads kända låt. Verken beräknas producera 22-25 GWh. Den egenproducerade elen från vindkraftverken kommer täcka cirka 50 procent av kommunens eget behov. Vad gäller Bostads AB Mimer täcker vindkraftsverket 40 procent av Mimers behov av elenergi för fastighetsdriften.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.