För att utnyttja energi från solen ultimat, behöver system utvecklas som ger en balans mellan effekt och resurs. Det behöver finnas olika typer av stödsystem som tar hand om elen när solcellerna toppar.

Solkarta

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Med hjälp av en solkartan kan kommunens invånare enkelt se hur mycket solel det finns potential att producera på taket på den egna fastigheten. Kartan är enkel att använda, man kan söka på sin egen adress och få information om hur många kvadratmeter som är lämpliga för produktion av solenergi och hur många kWh som kan produceras. Malmös solkarta kallas Solguiden. I den är det redan inmarkerat om husen, även om de är lämpliga för sol, har någon märkning av något slag (kulturmärkt etc) som gör att soletablering inte är självklar.

Solceller på kommunens fastigheter

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

För att maxa solpotentialen undersöks förutsättningarna för solcellsanläggningar på kommunens egna fastigheter. Solceller utvärderas också vid all nybyggnation. I Lomma ställs till exempel krav på att kommunens egna fastigheter ska ha möjlighet för mikroproduktion. I praktiken innebär detta att solceller installeras. På två av kommunens skolor har större solcellsanläggningar på 100 – 200 kvadratmeter installerats.

Andelspark

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

En andelspark är en solcellslösning som gör det möjligt för alla att bli medproducenter av solel. Om man inte har möjlighet att satsa på egna solpaneler kan man teckna solrätter i det kommunala energibolagets solcellspark. Med solrätter kan kunden tillgodoräkna sig den mängd solel som andelen producerar.

Solcellsdrivna parkeringsautomater

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Under 2017 sattes 1000 nya solcellsdrivna betalautomater ut i Göteborg. För kunderna innebär det nya digitala betalautomaterna som kan flera språk och tar fler kort än de gamla. De ansluts inte till elnätet och då ersätts ca 1100 MWh av bolagets elförbrukning per år med egenproducerad solel. På sikt kan de bli en del av en övergång till ett biljettlöst system, genom till exempel betalning via registreringsnummer, och en del i systemet som visar vart det finns ledig parkering. Att kunderna enkelt hittar ledig plats bidrar i sin tur till minskad klimatpåverkan och bättre stadsmiljö.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.