Energieffektivisering

Genom minskad energianvändning och effektivare användning av nyttjad energi frigörs resurser till andra ändamål. Teknik, byggregler, material, kravställningar och sammankopplade system understödjer minimal energiförbrukning.

Smarta hus

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Äldre hus kan vara riktiga energitjuvar vilket beror på att deras värmeundercentraler ofta har styrsystem som är trötta och gamla och sällan bidrar till en optimal funktion av värme, vatten, ventilation och elsystem. I Örebrobostäders Smarta hus-projekt sätts det in ett system som är egentligen är utvecklat för industrin och används i alla möjliga maskiner. Systemet fylls med de funktioner som behövs och blir en tekniskt öppen plattform för optimering av fjärrvärmeanvändning, vattenförbrukning, ventilation och elsystem. Under en tvåårsperiod ledde smarta hus till en besparing på 953 350 kWh = 98 ton koldioxid.

Energieffektiv renovering

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Flera kommuner testar nya lösningar för energieffektiv renovering. EU-projektet Cityfied i Lund ska visa hur ett miljonprogramsområde, på ett hållbart och varsamt sätt renoveras, utan att ge orimliga hyreshöjningar. I projektet, där Lund är en av tre testplatser, undersöks lösningar för att energieffektivisera och renovera fastigheter och energisystem i befintliga stadsdelar. READY är ett EU-finansierat projekt som Växjö kommun är med i tillsammans med Århus kommun i Danmark och Kaunas i Litauen. Syftet är att testa innovativa lösningar i stor skala, bland annat renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften. Projektet ska också utveckla och demonstrera nya lösningar för fjärrvärmenäten med sänkt framledningstemperatur. Det ska också installera fibernät i de renoverade lägenheterna för innovativa kommunikationssystem, såväl för mätning och visualisering av energianvändningen som utbyte av relevant information.

Webbaserat energiverktyg för bostadsrättsföreningar.

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Med hjälp av det webbaserade energiverktyget Energiporten kan bostadsrättsföreningar mäta, jämföra och följa upp resultat kring sin energianvändning och energisparande åtgärder samt få anpassad energirådgivning utifrån behov. Verktyget underlättar även för kommunens energi- och klimatrådgivare vad gäller nulägesanalys och uppföljning.

Energibesparande lösningar

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

I skolor och andra av kommunens lokaler används energieffektiva uppvärmningssystem som aktiveras beroende på användning av lokalerna. På nätterna går systemet ner på grundflöde.

Energisnål gatubelysning

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Att byta ut gatubelysningen mot LED-lampor är ett sätt för kommunen att göra stora besparingar på, både för miljö och ekonomi.

Energisparande insatser

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Genom informationsinsatser riktade till hyresgäster, om alltifrån temperatur i kylar till att stänga av stand-bylägen, kan energiförbrukningen minska rejält. I Sollentunahems fastigheter har energiförbrukningen minskat med 27 % sedan 2007, mycket tack vara en god dialog med hyresgästerna.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.