Upphandling

Kommuner styr i alla upphandlingar mot de förnybara alternativen som ur ett livscykelperspektiv orsakar minst utsläpp.

Livscykelperspektiv på IT-utrustning.

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

IT-utrustning är förbrukningsvaror där det är viktigt att ta ansvar från början till slut och inte enbart användningsfasen. Som kommun kan man ha en tydlig strategi och ställa hållbarhetskrav på sina leverantörer av IT-utrustning. Karlstad kommun deltar i 100 procentklubben som är ett initiativ startat av leverantören Atea. Nästa steg i projektet är att ställa krav på transporter och underleverantörer.

Upphandlingspolicy

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

I upphandlingspolicyn anges att miljöhänsyn ska tas vid alla inköp av varor och tjänster. I Lomma läggs särskilt fokus på livsmedel, drivmedel, el, kemiska produkter, byggvaror, IT, fordon och transporter. Lommas policy anger bland annat att 2020 ska 50 % av alla upphandlade varor och tjänster vara märkta med miljö- och hållbarhetscertifieringar.

Inbäddade transporter

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

I kommunens upphandling av varor hör det inte till ovanligheten att det förekommer transporter. Det kan till exempel gälla tjänster kontorsflyttning, skolskjuts, catering och tvätt. När en kommun ställer miljökrav i upphandlingar skickar man ut signaler till marknaden att fossilfria transporter är något som efterfrågas och är värt för företag att satsa på. När miljökrav för inbäddade transporter utformas är det viktigt att vara lyhörd för varje bransch och se till deras förutsättningar. Det finns en risk att miljökrav som innebär att leverantörer snabbt måste investera i nya fordon enbart gynnar stora leverantörer med större flexibilitet i sin fordonsflotta. För att undvika det kan det miljökraven ställas som särskilda kontraktskrav istället för kvalificeringskrav Det innebär att kravet inte behöver uppfyllas förrän vid kontraktstecknande eller en viss tid därefter.

Entreprenadupphandling

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Ett viktigt område för kommuner att arbeta med för att minska sitt klimatavtryck är vid upphandling av entreprenad där det ingår många olika typer av fordon och arbetsmaskiner. Helsingborg har ställt krav på användning av batteridrivna handmaskiner. Kraven ställdes enligt en trappstegsmodell där Entreprenören skulle ha minst 40 procent batteridrivna handmaskiner vid avtalsstart och detta skulle sedan succesivt öka för att efter fyra år vara 80 procent. Liknande krav ställdes på fossilbränslefria fordon, entreprenören skulle enligt en trappstegsmodell öka andelen fossilbränslefria fordon inom entreprenaden. Batteridrivna handmaskiner ger även en vinst i arbetsmiljön för utföraren då buller, vibrationer och avgaser minskar.

Krav på bränsle

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Vid nya upphandlingar av kommunala poolbilar och tjänstebilar i Säffle kommun inhandlas fordon med drift av HVO-100. Cirka hälften av fordonsflottan är nu utbytt och kopplade till en försäkring som kompletterar nybilsgarantin vid omställningen till HVO. Även komplettering är gjord med elbilar vid lämpliga användningsområden.

Krav på biogas

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Helsingborg har gått ett steg längre med sin upphandling av biogas. Utöver att ställa krav på Hållbarhetsbesked från Energimyndigheten, som är ett intyg på att biogasen har en reduktion på 50-60 procent jämfört med en fossil motsvarighet, ställde även kommunen krav på att biogasen skulle ha en reduktion av växthusgasutsläpp på minst 75 procent.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.