Cirkulära flöden

Materialåtervinningen fungerar fullt ut och produkters kvalitet och livslängd höjs så att mängden konsumerade artiklar är färre.

Återbruk av möbler

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Inom flera kommuner finns ett ”internt blocket” där möbler på ett enkelt sätt kan byta ägare inom kommunens organisation. I Örebro finns Överskottscentralen som är en verksamhet inom Praktikcentrum som återbrukar, renoverar och säljer främst kontorsmöbler, men även andra inventarier. Malmö har Malvin, en intern förmedlingstjänst av kontorsmöbler, hjälpmedel, böcker och annan kontorsutrustning som är tillgänglig för alla Malmö stads förvaltningar. Lidköping har TA & GE (Möbelservice), en intern bytessajt för möbler. Stockholm har Stocket återbruk som minskar utsläpp av växthusgaser, ger ökad sysselsättning för människor som i dag står långt från arbetsmarknaden och minskade utgifter för bland annat möbler och inventarier. På SolaTaGe kan alla medarbetare i Karlstads kommun lägga ut och söka efter saker man inte längre använder eller som man är på jakt efter. Det sker alltså ingen mellanlagring på något lager utan allt sköts av de som skänker och tar emot.

Fritidsbank

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Fritidsbanken finns på ett stort antal orter i Sverige och antalet ökar kontinuerligt. I Karlstad har Fritidsbanken funnits sedan augusti 2016 och gjort stor succé med över 2500 insamlade prylar och lika många utlån. Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning som till exempel skidor, skridskor, inlines, snowboards och mycket mer. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande och att bidra till en mer hållbar miljö där vi tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av, säger Fritidsbankens initiativtagare Carina Haak, diakon i Forshaga-Munkfors församling, kom på idén med Fritidsbanken och tilldelades Karlstads kommuns klimatpris 2017.

Klädbytarskåpet TaGe

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Skåpet Tage är förskolornas kompis som hjälper föräldrar att på ett enkelt och miljövänligt sätt byta kläder med varandra. Tage är givmild, minskar avfallet och hjälper föräldrar att spara pengar. Skåpet Tage har flyttat in på flera förskolor i Karlstad och har sedan dess fått stor spridning ute i landet. Idén är lika enkel som miljövänlig. I Tage kan föräldrar lämna kläder och skor som barnen inte längre behöver, och ta kläder som andra barn inte längre har användning för. Du behöver inte lämna något för att få ta ett plagg.

Storskalig kompost

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Delar av Eskilstunabornas matavfall går till lokal framställning av larver. Larverna bearbetar avfallet som blir till mull och larverna blir sedan ett proteintillskott i djurfoder. Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna Energi och miljö, Statens lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) och Mälardalens högskola.

Sopsorterings-kit för båtar.

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Att sortera avfall rätt i en båt är en utmaning. Karlstads Energi, Karlstads kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB) vill därför underlätta källsorteringen till sjöss och delar ut gratis sopsorteringskit. Sorteringskitet innehåller tre olika kassar med fack för sammanlagt elva avfallstyper.  Väl i land kan det källsorterade avfallet lämnas för materialåtervinning på en återvinningsstation, återvinningscentral eller någon av de avfallsstationer kommunen har vid sina bryggor.

Miljönär

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

För att inspirera till en hållbar konsumtion finns märkningen Miljönär-vänlig som har tagits fram av Avfall Sverige. Märkningen gäller verksamheter, men även en privatperson kan vara en miljönär genom att laga, låna och återanvända saker istället för att köpa nytt.

Återbruksgalleria

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Shoppinggallerian ReTuna i Eskilstuna samlar affärer som lagar, fixar, omvandlar och förädlar produkter och ger dem ett nytt liv. På närmare 5000 kvm finns återbruksbutiker för byggmaterial, elektronik, möbler och leksaker och mycket mer. Gallerian ligger i anslutning till återvinningscentralen så att Eskilstunaborna lätt kan återvinna och skänka på samma ställe.

Återanvändning sandningsgrus

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Gammalt sandningsgrus återanvänds som väggrus på landsvägar.

Återbrukskarta

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Återbrukskartan är fylld av second hand-verksamheter och reparatörer och uppmuntrar till att köpa begagnat eller laga sina prylar. På kartan kan du hitta allt från antikaffärer, loppisar, cykelreparatör, elektronikreparatör, mobilreparatör, skomakare, skräddare, vitvarureparatör och tapetserare. Syftet med kartan är att underlätta för kommuninvånare och besökare att göra hållbar val.

Områdesnära återbruksbutik

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Lunds renhållningsverk och Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, driver återbruksbutiken FixaTill med verkstad för att reparera och olika workshops om att vårda, laga och göra om.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.