Plast

Mängderna plast i samhället minskar samtidigt som de plastprodukter som finns består av återvinningsbar bioplast.

Var finns plasten?

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Hur ser flödena ut och hur kan den fossila plasten minska? Stockholm Stad har utrett hur den fossila plast som går till energiåtervinning kan minska. Utredningen visar att 2016 behandlades 150 000 ton plast i Fortum Värmes kraftvärmeverk i Brista och Högdalen vilket motsvarar 470 000 ton CO2 när det energiåtervinns. Avfallet kommer inte bara från Stockholms stad utan från hela Stockholmsregionen, samt en viss del importerat avfall. Andelen plast i restavfallet (soppåsen) från Stockholms stad uppgick år 2016 till ca 36 000 ton varav 25 000 ton var plastförpackningar. Endast ca 14 procent av plastförpackningarna sorterades ut. Plastmängderna kan minska genom ökad utsortering, genom krav i upphandling och genom utbildningsinsatser.

Klimateffektiv plastupphandling

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Tillsammans med andra organisationer och företag vill Uppsala kommun hitta nya sätt att minska mängden fossil plast som används i Uppsala. I projektet Klimateffektiv plastupphandling togs bland annat vägledning, checklista och webbutbildning fram. Läs mer hos Uppsala Klimatprotokoll. 

Cirkulära plastflöden

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

I Eskilstuna kommun finns flera företag som producerar plastprodukter. I samverkan med kommunen testas nu metoder för cirkulära flöden. I projektet RePlast testades bland annat återtagande av plasttallrikar för produktion av nya tallrikar med mycket lovande resultat.

Mindre spill från konstgräs

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Flera kommuner har tagit fram handlingsplaner för att minska spill från konstgräs. Åtgärder som att sätta filter i brunnar, begränsa snöröjning, rengöra maskiner och informera spelare ger positiv effekt. Läs mer i Klimatkommunernas guide Konstgräs och granulat – processguide för kommuners strategiska arbete med att minska spill från fotbollsplaner av konstgräs. 

Förbud mot plastpåsar

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Malmö har genomfört en testperiod utan plastpåsar på Möllevångstorgets torghandel.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.