Plast

Mängderna plast i samhället minskar samtidigt som de plastprodukter som finns består av återvinningsbar bioplast.

Var finns plasten?

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Hur ser flödena ut och hur kan den fossila plasten minska? Stockholm Stad har utrett hur den fossila plast som går till energiåtervinning kan minska. Utredningen visar att 2016 behandlades 150 000 ton plast i Fortum Värmes kraftvärmeverk i Brista och Högdalen vilket motsvarar 470 000 ton CO2 när det energiåtervinns. Avfallet kommer inte bara från Stockholms stad utan från hela Stockholmsregionen, samt en viss del importerat avfall. Andelen plast i restavfallet (soppåsen) från Stockholms stad uppgick år 2016 till ca 36 000 ton varav 25 000 ton var plastförpackningar. Endast ca 14 procent av plastförpackningarna sorterades ut. Plastmängderna kan minska genom ökad utsortering, genom krav i upphandling och genom utbildningsinsatser.

Klimateffektiv plastupphandling

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Tillsammans med andra organisationer och företag vill Uppsala kommun hitta nya sätt att minska mängden fossil plast som används i Uppsala. Under två år kommer de att arbeta tillsammans för att i sina upphandlingar påverka leverantörer och producenter av plastprodukter att ändra sitt sortiment till en större andel biobaserade och återvunna produkter. De erfarenheter som skapas i projektet ska ligga till grund för nya krav och rutiner vid upphandling av plast i såväl offentlig verksamhet som i näringslivet. Projektets mål är att minska plastens klimatpåverkan med drygt 1000 ton CO2e/år genom förändring av upphandlingskrav.

Cirkulära plastflöden

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

I Eskilstuna kommun finns flera företag som producerar plastprodukter. I samverkan med kommunen testas nu metoder för cirkulära flöden. I projektet RePlast testades bland annat återtagande av plasttallrikar för produktion av nya tallrikar med mycket lovande resultat.

Mindre spill från konstgräs

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Sollentuna kommun testar en ny typ av mer bunden fyllning som minskar risken att mikroplasterna hamnar i naturen. Sollentuna är först i Sverige med att anlägga det nya konstgräset på en fullstor fotbollsplan. På Helenelunds IP läggs nu ettkonstgräs där vanliga raka grässtrån kombineras med så kallat krullgräs. Kombinationen gör fyllningen mer bunden och minskar risken att mikroplasterna hamnar i naturen i och med att de inte fastnar på spelarnas kläder eller följer med när planen sopas.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.