Byggnation

Genom tydliga målsättningar, dialog samt krav i upphandlingar kan kommuner bana vägen för att material och byggprocesser blir mer hållbara.

Träbyggnadsstrategi

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Cirka 30 procent av klimatpåverkan kommer från byggindustrin och Växjö har därför tagit fram en träbyggnadsstrategi med mål om att 50 procent av nybyggnation ska vara i trä. Växjö ser även fördelar i att trä är en lokal och förnybar råvara som är enkel att bearbeta och lätt att transportera som dessutom är vacker som byggmaterial.

Fossilfri förskola

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Hoppet är ett undersökande byggprojekt som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar. Till att börja med ska lokalförvaltningen bygga en fossilfri förskola som ska stå klar 2021. Det långsiktiga målet är att Göteborgs Stad ska minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75% fram till 2050. I nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer arbetar Göteborgs stad för att alla bitar ska falla på plats. På så sätt kan omställningen drivas till ett hållbart samhällsbyggande. Att skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder inom dessa målgrupper är viktigt för att Göteborgs stad ska kunna inspirera till förändring.

Energieffektivt byggande

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Lidköping är en del av ett tre år lång internationellt samarbete för hållbart byggande, Green Building A-Z. Syftet är att projektet ska leda till nya verktyg, metoder och kompetenser för att göra byggnader mer energieffektiva. Tilläggsisolering, nya ventilationsanläggningar, fönsterbyte, LED-belysning och närvarostyrning, ny och energieffektivare ventilation samt energibesparande styrfunktioner på värme- och ventilationssystem är det första steget för energieffektivisering. Inom ramen för projektet ska man även utveckla metoder för att lära driftpersonal och de som vistas i huset att använda byggnaden så energisnålt som möjligt.

Miljöcertifiering

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Alla kommunägda nybyggnationer ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver eller motsvarande.

Var sker utsläppen?

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

För att beräkna en byggnads påverkan har IVL, i samarbete med ett antal kommuner,  tagit fram ett miljöberäkningsverktyg för byggsektorn. Kommuner kan nu ställa krav på att beräkningar görs. Stockholm Stad gjorde beräkning av befintligt flerfamiljshus ”Blå jungfrun” som kom fram till att drift och byggfas har lika stor påverkan.

Policy för markanvisning

Kommuner som arbetar med denna åtgärd

Som ett incitament för att bygga mer klimatsmart har Upplands Väsby har infört ett poängsystem som innebär att byggherrar kan sänka markpriset om ”projektet bidrar i extra omfattning med stadsmässighet, samarbete och innovation avseende kvalitativa aspekter samt gällande parkering och lokaler avseende kvantitativa aspekter.”

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.